Prezent za zakupy w marketbiurowy.pl

Kategorie

SKLEPY ONLINE

Regulamin sklepu - MarketBiurowy.pl

Regulamin sklepu

I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.marketbiurowy.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep www.marketbiurowy.pl jest prowadzony przez firmę:
Gross Wazia Sp. Jawna
93-239 Łódź, Karola 3
NIP: 727-01-28-363
Bank Handlowy: 05 1030 1205 0000 0000 8897 3003

3. Zakup w sklepie internetowym www.marketbiurowy.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 

4. Strona używa plików cookie, dzięki nim serwis zapamiętują preferencje użytkownika, umożliwiając automatyczne logowanie i zapamiętując zawartość koszyka w sklepie internetowym. .

II. Procedura składania i realizacji zamówień

1. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie". 
By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia.

3. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia  będą realizowane do 4 dni roboczych.

4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Gross Wazia Sp. Jawna zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

5. Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail, lub brak telefonu) nie będą rozpatrywane.

6. Firma Gross Wazia Sp. Jawna zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

7. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.marketbiurowy.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).

8. Sklep wystawia dokument zakupu. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28. marca 2011 roku, w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług ( Dz.U.11.68.360) oraz Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054), dowód zakupu będzie wystawiony w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki i udostępniony do wydruku lub wysłany pocztą. 

9. Dokunując rejestracji w sklepie www.marketbiurowy.pl, wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości elektronicznych związanych bezpośrednio z zamówieniem (statusy zamówienia, dokument sprzedaży - faktura) jak i wiadomości dotyczących aktualnych promocji. 

10. Właściciel sklepu www.marketbiurowy.pl zobowiązuje się do wykorzystywania danych osobowych tylko do celów związanych z realizacją zamówienia jak i do poszanowania prywatności w korespondecji e-mail, newsletter. 

III. Koszty transportu

 1. Polska
Zamówienia poniżej 200,00 brutto - doliczamy 17,99 pln kosz transportu
Zamówienia powyżej 200,00 brutto - dostawa gratis, na koszt sklepu marketbiurowy.pl

Sklep www.marketbiurowy.pl nie realizuje dostaw poza granice naszego kraju.

IV. Metody płatności

 1. Polska
- gotówka przy odbiorze
- przelew Bank Handlowy: 05 1030 1205 0000 0000 8897 3003
- tpay.com (przelew ekspresowy)

 

V. Reklamacje:

Towar do wysyłki jest odpowiednio opakowany i zabezpieczony (dodatkowo ubezpieczony).
Prosimy o sprawdzenie przy otrzymaniu przesyłki, czy nie została naruszona podczas transportu.
 
Aby ułatwić reklamacje związane z uszkodzeniem w trakcie transportu prosimy o przesłanie protokołu reklamacyjnego sporządzonego przez dostawcę, prosimy o sprawdzenie zamówienia w obecności kuriera. W przypadku opcji za pobraniem, paczkę należy sprawdzić po uiszczeniu opłaty i w przypadku niezgodności sporządzić protokół.
 
Reklamacji nie podlega usługa / towar, który był przygotowany na specjalne zlecenie np. wzór pieczątki. (przed realizacją wysyłamy projekt do akceptacji)
 
Wzór dokumentu reklamacyjnego.
 

VI. Ochrona danych osobowych.

1. Dokunując rejestracji w sklepie www.marketbiurowy.pl, wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości elektronicznych związanych bezpośrednio z zamówieniem (statusy zamówienia, dokument sprzedaży - faktura) jak i wiadomości dotyczących aktualnych promocji.

2. Właściciel sklepu www.marketbiurowy.pl zobowiązuje się do wykorzystywania danych osobowych tylko do celów związanych z realizacją zamówienia jak i do poszanowania prywatności w korespondecji e-mail, newsletter.

3. Masz prawo modyfikować i usuwać wszystkie informacje osobiste, które przechowujemy na stronie „Moje konto”. Modyfikacji można również dokonać wysyłając informację na adres kontaktowy sklepu.

VII. Odstąpienie od umowy("zwrot" Towaru)

1. Kupujący mający status Konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u  bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania Towaru, tj. do dnia wejścia w fizyczne posiadanie Towaru przez Konsumenta lub: 

a) w przypadku, gdy Konsument złoży jedno Zamówienie obejmujące wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub częściami, termin czternastodniowy należy liczyć od momentu wejścia w fizyczne posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części;
b) w przypadku, gdy Konsument złoży jedno Zamówienie obejmujące dostarczenie Towarów partiami lub w częściach, termin czternastodniowy należy liczyć od momentu wejścia w fizyczne posiadanie ostatniej partii lub części.

2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

3. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w obowiązujących przepisach, a to w odniesieniu:

a) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1;
b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania;
c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
d) świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
f) dostarczania prasy;
g) usług w zakresie gier hazardowych.

4. W przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, Kupujący będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić zakupiony Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie uprawnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

5. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru w wysokości równej opłacie za nadanie przesyłki kurierem lub za pomocą innego środka, wybranego przez Konsumenta.

6. Wszystkie dokonane przez Kupującego będącego Konsumentem płatności, zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Płatności,  zostaną zwrócone tym samym sposobem, jakiego użył Kupujący, chyba że wyraził on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 9 ust. 1 Regulaminu. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

8. Kupujący będący Konsumentem, w przypadku zwrotu Towaru w związku z odstąpieniem, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

VIII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Sklepu”.Bezpieczne płatności w marketbiurowy.pl